Privacy beleid

 

VETFAMILY PRIVACY BELEID

Uw privacy is belangrijk voor ons. We zijn daarom toegewijd om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld op een veilige manier worden opgeslagen en behandeld, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). We raden u aan de informatie zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, kunt u contact met ons opnemen via het lokale e-mailadres info@vetfamily.be

VetFamily is onderdeel van de Vimian Group, lees meer over hoe wij uw persoonsgegevens intern binnen de Vimian Group kunnen overdragen op vimian.com/sharing-of-personal-data/.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we over u en waarom?

In deze paragraaf leggen we uit hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u goede service, diensten en aanbiedingen te bieden.

VetFamily verwerkt, in overeenstemming met wat hieronder wordt beschreven, persoonsgegevens die aan VetFamily worden verstrekt in verband met bijvoorbeeld de aanvraag voor lidmaatschap van VetFamily en in verband met de inschrijving voor activiteiten en diensten en in de daaropvolgende contacten met VetFamily. Om een goede (leden)registratie te houden, kunnen persoonsgegevens worden aangevuld door informatie verkregen uit particuliere en openbare registers.

Wanneer u ervoor kiest om lid te worden van VetFamily, behandelen wij:

  • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt zoals naam en contactgegevens, inclusief telefoonnummer en e-mailadres
    • Andere informatie die we verzamelen uit particuliere of openbare registers
    • Een lidmaatschapsnummer dat we creëren om u in onze systemen te identificeren

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens om:
• Uw lidmaatschap bij VetFamily te kunnen identificeren en beheren.

Wettelijke basis voor afhandeling:
• Wij beheren uw persoonlijke gegevens met ondersteuning, bij de uitvoering van overeenkomsten zodat we uw lidmaatschap bij VetFamily kunnen beheren.

Wanneer u met ons communiceert, behandelen wij:

U kunt ervoor kiezen om op veel verschillende manieren met VetFamily te communiceren, bijvoorbeeld via sociale media, per telefoon, emails en via fysieke bijeenkomsten. Wanneer u met ons communiceert, behandelen wij informatie die u ons verstrekt, zoals:

  • Naam en contactgegevens
    • Informatie over uw dossier

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens om:
• Vragen te beantwoorden en uw dossier te beheren, zoals het corrigeren van fouten
• Het afleveren van gevraagde informatie
• Het verbeteren van onze diensten en de informatie die we verstrekken en deze te publiceren via bijvoorbeeld onze website

Wettelijke basis voor afhandeling:
• Wij behandelen uw persoonsgegevens voor ons legitiem belang bij de behandeling van uw dossier.

 

Wanneer u deelneemt aan activiteiten of enquêtes, behandelen wij:

In verband met evenementen (seminars, lezingen, wedstrijden, campagnes, gefilmde interviews, etc.) of in verband met enquêtes (enquêtes en interviews, telefonisch, per e-mail of via panels) behandelen wij de informatie die u ons verstrekt, waaronder namen en contactgegevens.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens om:
• De activiteit te beheren en om feedback aan u te kunnen geven
• Rapporten en ander materiaal voor onze digitale kanalen te maken
• U goede service bieden
• U te informeren over marketingactiviteiten en klantonderzoeken
• Statistieken te genereren van marketingactiviteiten en klantonderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren
• Het beheren van voedselallergieën tijdens evenementen

Wettelijke basis voor afhandeling:
• Wij verwerken uw persoonsgegevens voor ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven en met ondersteuning bij het uitvoeren van overeenkomsten bij het afnemen van prijsvragen.

Als we een wettelijke verplichting hebben, behandelen we:

Naast wat hierboven is beschreven, verwerken we in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld vanwege onze boekhoudplicht of op verzoek van de autoriteit.

Wettelijke basis voor afhandeling:
• Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken omdat we dit wettelijk verplicht zijn, doen we dit met ondersteuning van een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is voor de gestelde doeleinden, of zolang we deze volgens de wet moeten bewaren. Uw gegevens worden vervolgens op een veilige manier verwijderd of geanonimiseerd zodat ze niet meer aan u te koppelen zijn.

Hoe delen we uw persoonlijke gegevens?

VetFamily verkoopt uw ​​gegevens nooit aan derden. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter bekendmaken aan de volgende soorten ontvangers:
• Leveranciers, zowel binnen als buiten de EU / EER, die bijvoorbeeld IT-diensten verlenen, lidmaatschapskwesties afhandelen of marketing doen namens VetFamily
• Leveranciers die voordelen bieden aan de leden
• Andere ontvangers wanneer dit gaat om wettelijke vereisten
• Sociale media, zoals Facebook en LinkedIn

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom stellen wij veiligheid centraal. We ondernemen stappen om uw informatie te beschermen in overeenstemming met de verordening gegevensbescherming en vastgestelde richtlijnen voor informatiebeveiliging. Dit betekent bijvoorbeeld dat we procedures en richtlijnen hebben rond gegevensbescherming en dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.
• Toegang tot uw persoonlijke gegevens - u hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken en een samenvatting te ontvangen van welke gegevens worden verwerkt
• Verzoek om correctie - U hebt het recht om onjuiste informatie te laten corrigeren
• Verzoek om te worden verwijderd - u hebt in sommige gevallen het recht om uw gegevens te laten verwijderen
• U verzet zich tegen de verwerking voor direct marketing - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking te laten beperken.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens - u hebt het recht om te eisen dat persoonsgegevens van ons worden overgedragen aan een ander bedrijf, autoriteit of organisatie. Dit recht is beperkt tot informatie die u zelf heeft verstrekt.

Contactgegevens

VetFamily Holding AB is verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens. Als u meer informatie wilt over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld, neem dan contact met ons op door een verzoek te sturen naar: info@vetfamily.be

In deze communicatie vragen we dat u naast uw dossier ook uw naam, adres, email en telefoonnummer vermeldt. Als we niet zeker zijn van uw identiteit, nemen we contact met u op voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies ("cookies") bestaan uit kleine tekstbestanden. Deze tekstbestanden bevatten data die wordt bewaard op uw apparaat. Voor het gebruik van bepaalde cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij in Nederland, met organisatie 14-06-2018 gebruiken deze soorten cookies. Als u meer wilt over welke cookies wij gebruiken en over de duur van opslag, klik hier om naar ons cookiebeleid te gaan.

Beheer uw cookie-instellingen

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor fundamentele functies op de website. Fundamentele functies zijn bijvoorbeeld cookies die nodig zijn om menu’s te kunnen gebruiken en te kunnen navigeren op de website.

Analytische cookies

Om te weten op welke manier u omgaat met de website plaatsen we cookies om analytische gegevens te verzamelen. Deze cookies anonimiseren persoonlijke data.